Để Khách Hàng Tìm Thấy Website Của Bạn Thay Vì Thấy Website Đối Thủ Của Bạn

Đưa Website Của Bạn Lên Trang Đầu Trong Kết Quả Tìm Kiếm Google, Tiếp Cận Khách Hàng Một Cách Hiệu Quả
Khách hàng sẽ truy cập vào Website của bạn nếu họ nhìn thấy Website nằm ở trang đầu trong kết quả tìm kiếm của Google

SEO LÀ GÌ?

SEO (viết tắt của Search Engine Optimization) là quá trình tối ưu kỹ thuật và nội dung của Website, thỏa điều kiện để các bộ máy tìm kiếm ưu tiên hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm.

Nói cách khác, SEO là cách đưa Website lên những vị trí đầu trong kết quả tìm kiếm của các bộ máy như Google, Yahoo, Bing, v.v… giúp cho người dùng tìm thấy ngay những sản phẩm (dịch vụ) mà họ cần.

Leave a Comment